Nasza PODSTAWOWA oferta

- Odbiór i wywóz odpadów komunalnych (stałych).
- Odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów po remontach.
- Odbiór i wywóz gruzu.
- Odbiór i wywóz odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie).
- Odbiór i wywóz odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, makulatura, stłuczka szklana).

DODATKOWO istnieje możliwość

- Zaopatrzenia w typowe pojemniki na śmieci.
- Zamówienia kontenerów na odpady (KP 4, KP 5.5, Kp 7, KP 14).
- Dla firm oferujemy wydzierżawienie pojemników 1100 litrów.
- Koszenie terenów zielonych (kosiarka bijakowa, kosa spalinowa).

Cennik naszych usług

W celu uzyskania indywidualnej oferty, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta - telefonicznie lub drogą mailową.

Współpraca z nami

Podmioty zainteresowane współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi.